سفارش تبلیغ
صبا
[ و فرمود : ] اگر بدین شمشیرم بر بینى مرد با ایمان زنم که مرا دشمن گیرد ، نگیرد ، و اگر همه جهان را بر منافق ریزم تا مرا دوست دارد ، نپذیرد ، و این از آن است که قضا جارى گشت و بر زبان پیامبر امّى گذشت که فرمود : اى على مؤمن تو را دشمن نگیرد و منافق دوستى تو نپذیرد . [نهج البلاغه]

عاشقانه هایی برای گفتن حرف دل

 
 
حرف(پنج شنبه 95 مرداد 28 ساعت 5:41 عصر )

باز امد امروز 

باز تمام شد امروز 

باز میاید امروز 

باز تمام شد فردا

بروببین چه تغییری کردی ،،،،،،،،،،،،،


» *مهندس عسل محمودی*
»» نظرات دیگران ( نظر)