سفارش تبلیغ
صبا
[ و آنگاه که از خبّاب یاد کرد فرمود : ] خدا بیامرزاد خبّاب پسر أرتّ را . به رغبت اسلام آورد و از روى فرمانبردارى هجرت کرد و به گذران روز قناعت ، و از خدا راضى بود و مجاهد زندگى نمود . [نهج البلاغه]

عاشقانه هایی برای گفتن حرف دل

 
 
دفتر دل(چهارشنبه 95 شهریور 17 ساعت 4:6 عصر )

سلام ای نازنین وجود م

ای کسی که مهر تو باعث ارامش من است 

ای کسی که دیدنت .باعث افتخار وبزرگی من است 

ای کسی که گل های دنیا فقط برای تو وبه افتخار تو باز میشوند 

ای کسی که شیرینی لبهای تو مانند عسل شیرین است 

ای کسی که گرفتن دستانت ارزوی من است وبلکه رویای من است .

تورا در کدامین سو باید یافت 

در کدامین نقطه جهان تو را جست 

ایا میشود تو را انسات خطاب کرد 

خدای من 

زیبایی یارم وصف ناشدنی است ?چگونه میتوانم او را توصیف کنم 

او به زیبایی خورشید به روشنی ماه وبه پاکی وزلالی اب است 

اری تصور کردن او سخت است 

به خاطر همین من دیوانه وار عاشق او شدم وهستم 

ایا به او میرسم

ای عشق من      تو را در کجا میتوان جست.


» *مهندس عسل محمودی*
»» نظرات دیگران ( نظر)