سفارش تبلیغ
صبا
بر مردمان روزگارى آید که جز سخن چین را ارج ننهند ، و جز بدکار را خوش طبع نخوانند ، و جز با انصاف را ناتوان ندانند . در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند ، و بر پیوند با خویشاوند منّت گذارند ، و عبادت را وسیلت بزرگى فروختن بر مردم انگارند . در چنین هنگام کار حکمرانى با مشورت زنان بود ، و امیر بودن از آن کودکان و تدبیر با خواجگان . [نهج البلاغه]

عاشقانه هایی برای گفتن حرف دل

 
 
فقط برای تو عزیرم(یادداشت ثابت - سه شنبه 97 آبان 16 ساعت 9:2 عصر )

عشق....عشق...عشق ...بازم هم رسید قصه عشق ،قصه عشق عاشقی تمومی نداره ،شده مثل جاده ای که انتهاش معلوم نیست

......ادمها متعلق به خودشانند ،هیچ کس را نمیشود با زور اجبار برای خود کرد ،باید پذیرفت هیچ علاقه یا تعهدی تضمین علاقه و تعهد طرف متقابل نیست،وابستگی ودل بستگی های بی فرجام را بیش از اندازه کش ندهید ادمی که نمی خواهد باشد با اصرار شاید بماند ولی اخرش روزی ،جایی،همه چیز را رها کرده وخواهد رفت ادم های بلاتکلیف را در زندگیتان نگه ندارید ،اجازه بدهید در انتخاب مسیر و مقصدشان ازاد باشند ،اگر ماندنی باشد میماند اگر رفتنی باشد همان بهتر که زود برود.سقوط از طبقه اول عوارض ودردش به مراتب کمتر از سقوط از طبقات بالاتر است ...عسل،محمودی


» *مهندس عسل محمودی*
»» نظرات دیگران ( نظر)