سفارش تبلیغ
صبا ویژن
معشوقه ام،هم نفسم (دوشنبه 98/2/9 ساعت 5:3 عصر)

خدا می گوید هر کسی را که بیشتر دوس بداری از تو می گیرم 

نگو ،بدون او نمی تونم زندگی کنم ،به تو بدون او زندگی میبخشم

فصل عوض می شود ،شاخه درختان که سایه می افکنند خشک میشود ،صبر لبریز میشود ،و روزی جایی،مکانی عشق به معنای مقدسش پی میبرد 

کسی که عشق نفست ،بود یک روز غریبه میشود ،عقل از سرت میپرد ،دوست تبدیل به دشمن ....و دشمن تبدیل به دوست 

چه عجیب غریب است این دنیا ،چیزهایی که هرگز فکرش هم نمی کرد اتفاق می افتد ،می گویی نه ولی اتفاق می افتد ،عجیب ترین ان این است که بعد مرگ زنده میمانی