سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بوسه (دوشنبه 98/2/9 ساعت 5:50 عصر)

راست گفتی سهراب ،ادم این جا تنهاست

چه واژه مظلومیست قسمت ،گاهی همه ی تقصیر های مارا به گردن می گیرد 

مبصر امروز چو نامم را خواند ،ناگهان داد کشیدم غایب ،رفقایم همه می خندیدند که جنون گشته به طفلک غایب 

رفقا هیچ نمیدانستند من اینجا دلم جای دگر است،فکر ان سوی درس است کتاب.......فکر من جای دگر،سوی دگر 

گاهی خدا انقدر زود به خواستتون جواب میده که باورمون نمیشه که از طرف اون بود این جاست میگیم که عجب شانسی اوردیم 

عشق چیست ،؟؟؟؟؟؟3ثانیه نگاه،3دقیقه خنده ،3ساعت صفا،3روز اشنایی،3هفته وفاداری،3ماه بی قراری،3سال انتظار ،30سال پشیمانی،

خوشبختی نگاه خداست دعایت میکنم که هرگز خدا چشم از تو برندارد

به فریادم برس که مست مست مست بوسه از لبهای تو هستم  ..راست گفتی عشق دیگر صدای تپش قلبها نیست ،عشق صدای تخت فنرهاست ،.پایان عشق بیگانگی است ،وعاشق شدن دیوانگی است

چه اشتباه بزرگی است تلخ کردن زندگیمان برای کسی که دوری ما ،شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند ،دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف در محبت است 

عشق مانند ساعت شنی است قلب پر میکنه مغز خالی،

عسل محمودی